Diabetes

Diabetes is een chronische aandoening waarbij je bloed te veel glucose (suiker) bevat. De twee voornaamste vormen van diabetes zijn: diabetes type 1 en diabetes type 2Type 2 diabetes

Komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 40 jaar. Bij hen kunnen een aantal oorzaken een rol spelen. Soms is er sprake van insulineresistentie: hun lichaam neemt de insuline onvoldoende op. Het is ook mogelijk dat de pancreas uitgeput is (slijtage van de pancreas) en minder insuline produceert. In dat geval gaan de suikerwaarden in het bloed geleidelijk aan stijgen. Diabetes is een chronische ziekte die niet meer weggaat. Je kan diabetes onder controle houden door er rekening mee te houden. Je levensstijl aanpassen, de voorgestelde therapie nauwkeurig naleven en je goed laten opvolgen zijn van levensbelang. Opgelet: “een beetje suiker” bestaat niet, je hebt diabetes of je hebt geen diabetes.
Elke vorm van diabetes kan tot complicaties leiden die de levenskwaliteit sterk kan verminderen. Een goede opvolging en goede glycemiewaarden kunnen deze complicaties uitstellen of onder controle houden.

Type 1 diabetes

Ontstaat vooral bij jonge mensen, jonger dan 40 jaar. Ze maken nog nauwelijks of zelfs geen insuline meer aan. Het eigen lichaam vernietigt immers de bètacellen van de pancreas – cellen die insuline aanmaken. Daarom is diabetes type 1 een auto-immuunaandoening. Enkel insuline toedienen kan het probleem verhelpen.

Meer informatie: www.diabetes.be