Info huisartsen

Vanaf 01/01/22 zorgt collega Ann Seutens voor versterking in de regio Temse, Dendermonde, Sint-Niklaas en hun deelgemeenten om nog meer mensen te kunnen helpen binnen het zorgtraject diabetes type 2 of het voortraject.

Zelf blijf ik instaan voor de regio’s Lokeren, Lochristi, Laarne, Wetteren, Heusden, Destelbergen, Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde en hun deelgemeenten.
Om je patiënt zo goed mogelijk te informeren, begeleiden en te motiveren om tot een goede diabetesregeling te komen of te houden, kan hij/zij best zo snel mogelijk een diabeteseducator contacteren.
Die zorgt er ook voor dat de patiënt vlot aan zijn gratis controlemateriaal bij de apotheker geraakt, indien hij/zij er recht op heeft.

VAN ZODRA IEMAND IN EEN VOORTRAJECT OP ZORGTRAJECT KAN je je patiënt hiervoor doorverwijzen naar mij ons via: DE EDUCATIES KUNNEN DOORGAAN BIJ DE PATIËNT THUIS OF IN ONZE PRAKTIJK IN HAMME EN OVERMERE.

Op die manier krijgt jouw patiënt zo snel mogelijk alle informatie rond zorgtraject, diabetes en behandeling,… en wordt begeleid in de opvolging van zijn/haar diabetes.


Ter herinnering nog even kort de belangrijkste info rond de zorgsystemen:

WIJZIGING SINDS 01/05/21: wie een zorgtraject heeft en geen inspuitbare medicatie moet gebruiken, heeft GEEN recht op controlemateriaal.


VOORTRAJECT
ZORGTRAJECT Belangrijke opmerking:
Wie een zorgtraject heeft en in aanmerking komt voor een glucosemeter, heeft het document “ ZORGTRAJECT DIABETES / AANVRAAG VOOR AFLEVERING VAN EEN BLOEDGLUCOSEMETER” nodig en een voorschrift van de huisarts om het startpakket controlemateriaal gratis af te halen bij de apotheker.

Zoals je wellicht weet, werk ik sinds 2010 als verpleegkundige-diabeteseducator in de regio’s: Berlare, Lokeren, Wetteren, Melle, Zele, Hamme, Dendermonde en hun deelgemeenten. Ik kom op huisbezoek of je kan in mijn praktijk – Loereveldstraat 76, Overmere – terecht voor educatie binnen het zorgtraject diabetes type 2 (ZTD) of het voortraject. Sinds enkele maanden werk ik ook in de groepspraktijk “het spoor”, Provinciale Baan 123 a in 9200 Baasrode-Dendermonde.
Iedereen met diabetes die een zorgtraject of voortraject heeft, van eender welke mutualiteit, in behandeling bij eender welke huisarts of endocrinoloog en woonachtig eender waar, is VAN HARTE WELKOM voor persoonlijke informatie, ondersteuning en coaching rond diabetes type 2.
Zowel voor een huisbezoek, een afspraak in de praktijk in Overmere of in Baasrode, kan je patiënt daarvoor met mij contact opnemen.
Graag je patiënt een verwijsbriefje en voorschrift meegeven en ev. recent labo en we gaan samen aan de slag om diabetes onder controle te krijgen of te houden.
Na elk bezoek bezorg ik je via Mediris Multi een kort verslagje. Bijkomende info of aanvragen kunnen eveneens via siilo verstuurd worden. Verder kan je me bereiken op 0485/95 96 10.


Christine Vander Sype
0485/95 96 10
christine@christinevandersype.com
www.christinevandersype.com

Werkzaam als diabeteseducator in de regio Berlare, Laarne, Destelbergen, Heusden, Wetteren, Lokeren, Zele, Dendermonde, Hamme en alle deelgemeenten.
Riziv 4-32380-46-541

Je huisarts is je eerste aanspreekpunt in de behandeling van je diabetes. Hij kan, van zodra de diagnose diabetes type 2 gesteld is, een voortraject afsluiten voor jou. Van dan af kan je bij ons terecht voor voedingsadvies binnen het voortraject. Je hebt dan recht op 2 sessies diëtiek en podologie met een voorschrift van je huisarts. Je maakt hiervoor een afspraak met een diëtiste en/of podoloog en betaalt de prestatie. Door het indienen van het getuigschrift bij de mutualiteit, wordt de consultatie, op het remgeld na, volledig terugbetaald.

Opgelet: wie tussen 15 en 69 jaar is en obesitas (BMI 30) en/of verhoogde bloeddruk heeft (arteriële hypertensie), komt in aanmerking voor extra educatie.

Dit gaat om max. 4 sessies/jaar en kunnen o.a. gegeven worden door een diëtiste (Morgan) als door mij (verpleegkundige-diabeteseducator) op voorschrift van je huisarts.Het zorgtraject kan worden opgestart als de behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie (pilletjes) onvoldoende is en een inspuiting wordt overwogen. Je huisarts is de coördinator binnen het zorgtraject diabetes type 2 en van zodra je hiervoor een goedkeuring hebt gekregen van je mutualiteit, kan je bij ons terecht. Morgan en ik werken samen om je binnen het zorgtraject nog beter op te volgen, te coachen en er voor te zorgen dat je zo goed mogelijk met je diabetes kan omgaan. Samen zorgen we er ook voor dat de opstart van het zorgtraject vlot verloopt. Morgan heeft een bachelor voedings-en dieetkunde, een Master LO en bewegingswetenschappen én een postgraduaat diabeteseducator, is verbonden aan hogeschool Gent en net als ik, infolijnmedewerker bij de Diabetes Liga. Indien nodig neemt zij een volledig uur voor haar rekening en geeft educatie rond voeding en beweging. Ik zorg voor de voorziene educaties en het document om, samen met een voorschrift van je huisarts, gratis controlemateriaal af te halen bij de apotheker.


Opgelet: enkel wie moet spuiten heeft vanaf 01/05/18 nog recht op gratis controlemateriaal.


Voor de educatie binnen het zorgtraject geldt de derdebetalersregeling en moet je niets betalen maar heb je wel een voorschrift nodig van je huisarts. Ook de bijkomende sessies diëtiek (2/jaar) en podologie (2/jaar) worden in dit zorgsysteem terugbetaald. Je hebt hiervoor wel een voorschrift van je huisarts nodig. Als je het getuigschrift aan je mutualiteit bezorgt, wordt de consultatie terugbetaald op het remgeld na.


Alle sessies kunnen doorgaan in de praktijk in Loereveldstraat 76, Overmere of bij de patiënt thuis.

Sinds 1 mei 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het voortraject en het zorgtraject diabetes type 2.

Voortraject: Wie tussen 15 en 69 jaar is en overgewicht (BMI hoger dan 30) heeft en/of hoge bloeddruk, heeft recht op educatie (4/jaar) door een diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinesitherapeut. De meeste educaties zullen door een diabeteseducator en diëtist gegeven worden.

Zorgtraject: De voorwaarden voor het afsluiten van een zorgtraject zijn gebleven maar het voordeel van gratis controlemateriaal is voorbehouden voor wie behandeld wordt met inspuitbare medicatie.

Als verpleegkundige-diabeteseducator zoek ik samen met jou naar antwoorden en concrete oplossingen om je diabetes uit te stellen of onder controle te houden.

Is je risico op diabetes verhoogd, dan zoeken we samen uit wat jou kan helpen om diabetes zo lang mogelijk uit te stellen door leefstijlveranderingen in gang te zetten. Samen zoeken we wat je kan veranderen én volhouden.

Heb je diabetes, dan krijg je van mij alle informatie om samen met andere zorgverleners aan je diabetes te werken en zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Binnen de bestaande zorgsystemen rond diabetes is hiervoor vaak ook gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk. Ik denk daarbij aan: de diëtiste, de podoloog, de beweegcoach, de rookstopbegeleider,…

We vissen samen uit wat voor jou haalbaar en mogelijk is!

De juiste behandeling en medische opvolging is superbelangrijk maar positieve leefstijlveranderingen helpen sterk mee aan de eigen controle over je diabetes. Een gezondere levensstijl waarbij gezonde voeding, rookstop en voldoende beweging dé pijlers zijn, helpt je echt vooruit!

Ga er voor en contacteer me:
Christine Vander Sype, Loereveldstraat 76, 9290 Overmere
0485/95 96 10
Christine.vandersype@outlook.be

Naast het zorgtraject diabetes type 2, raakt het “voortraject” nu ook stilaan bekend en gebruikt. Je kan dit opstarten bij wie de diagnose diabetes wordt gesteld maar nog niet past in het zorgtraject diabetes type 2 met nomenclatuur 102852.

Ter herinnering de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het kader van de verschillende zorgsystemen en/of uitgebreider informatie van voortraject en zorgtraject. Een overzicht van de verschillende zorgsystemen vind je terug in de brochure “zorgsystemen” van de Diabetes Liga of bij Praktische info.


ZORGTRAJECT
Sinds 01/05/2018 is er enkel nog recht op terugbetaling controlemateriaal indien de patiënt behandeld wordt met inspuitbare medicatie. Wie hier niet aan voldoet blijft wél in het zorgtraject en blijft genieten van terugbetalingen bij endocrinoloog en huisarts en blijft terecht kunnen bij mij voor opvolging en coaching via derdebetalersregeling.


VOORTRAJECT
Even opfrissen… Wordt de diagnose diabetes gesteld, én voldoet je patiënt aan volgende criteria:

Heeft hij jaarlijks recht op 4 sessies van ½ u. bij volgende zorgverleners: diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinisitherapeut én kan daarnaast ook de 2 voorziene sessies diëtiek en 2 sessies podologie/ jaar opnemen educatie

Wordt de diagnose diabetes gesteld maar voldoet hij NIET aan bovenstaande criteria, heeft hij/zij toch recht op 2 sessies diëtiek en 2 sessies podologie/ jaar. Hij/zij kan dan ook bij mij terecht voor algemene informatie, begeleiding en coaching rond diabetes tegen betaling en jij of ik kan hem/haar doorverwijzen naar een diëtist en/of podoloog. Hoe je het voortraject opstart ik terug te vinden via: http://www.huisarts-diabetestype2.be/NL~voortraject_diabetes.


Naast het voortraject kan ook het BOV-PROJECT interessant zijn voor je patiënt met of zonder diabetes. Op voorschrift kan hij/zij terecht bij een BOV coach die hem warm maakt én bijstaat om meer te bewegen. Beweging is immers, naast voeding een heel belangrijke factor om tot betere resultaten te komen wat betreft zijn diabetes. Voor meer info kan je terecht op: www.bewegenopverwijzing.be