Info zorgverleners

Sinds 2010 werk ik als zelfstandig verpleegkundige-diabeteseducator in het kader van het starttraject (vroeger voortraject) en het zorgtraject.Mijn taak binnen deze twee diabetesezorgsystemen is mensen met diabetes type 2 van bij de start informeren, begeleiden en motiveren om tot een betere diabetesregeling te komen of te behouden.
Een goede samenwerking tussen alle zorgverleners is hiervoor een must.


Ik doe dit nog steeds met veel enthousiasme en inzet maar stilaan wordt het toch tijd om mijn praktijk langzaam af te bouwen.
In die context heb ik Ann De Vos leren kennen. Zij zal naast haar huidig werk als thuisverpleegkundige, vanaf nu ook educaties geven en later mijn patiënten blijven opvolgen.
Voorlopig wens ik nog een tijdje mee te draaien en kunnen nieuwe patiënten vanaf nu terecht bij Ann of bij mij.


Al wie in een starttraject of zorgtraject wordt geïncludeerd, heeft recht op ondersteuning van een diabeteseducator.
- Binnen het starttraject valt de grens van 69 jaar weg, wat ons toelaat om ook voor wie ouder is, educatie aan te bieden.
- Binnen het zorgtraject is voor wie inspuitbare medicatie moet gebruiken, ook terugbetaling voor glucosemateriaal mogelijk met een voorschrift van jou en een afleveringsdocument van ons.
In beide zorgsystemen is een gedeeltelijke terugbetaling voorzien bij de diëtist en de podoloog op voorschrift van de huisarts.Alvast onze dank voor je vertrouwen!
Met vriendelijke groeten,
Ann en Christine


Ann De Vos
0477/91 38 59

Christine Vander Sype
0485/95 96 10
christine.vandersype@outlook.be
www.christinevandersype.com

Je huisarts is je eerste aanspreekpunt in de behandeling van je diabetes. Hij kan, van zodra de diagnose diabetes type 2 gesteld is, een voortraject afsluiten voor jou. Van dan af kan je bij ons terecht voor voedingsadvies binnen het voortraject. Je hebt dan recht op 2 sessies diëtiek en podologie met een voorschrift van je huisarts. Je maakt hiervoor een afspraak met een diëtiste en/of podoloog en betaalt de prestatie. Door het indienen van het getuigschrift bij de mutualiteit, wordt de consultatie, op het remgeld na, volledig terugbetaald.

Opgelet: wie tussen 15 en 69 jaar is en obesitas (BMI 30) en/of verhoogde bloeddruk heeft (arteriële hypertensie), komt in aanmerking voor extra educatie.

Dit gaat om max. 4 sessies/jaar en kunnen o.a. gegeven worden door een diëtiste (Morgan) als door mij (verpleegkundige-diabeteseducator) op voorschrift van je huisarts.Het zorgtraject kan worden opgestart als de behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie (pilletjes) onvoldoende is en een inspuiting wordt overwogen. Je huisarts is de coördinator binnen het zorgtraject diabetes type 2 en van zodra je hiervoor een goedkeuring hebt gekregen van je mutualiteit, kan je bij ons terecht. Morgan en ik werken samen om je binnen het zorgtraject nog beter op te volgen, te coachen en er voor te zorgen dat je zo goed mogelijk met je diabetes kan omgaan. Samen zorgen we er ook voor dat de opstart van het zorgtraject vlot verloopt. Morgan heeft een bachelor voedings-en dieetkunde, een Master LO en bewegingswetenschappen én een postgraduaat diabeteseducator, is verbonden aan hogeschool Gent en net als ik, infolijnmedewerker bij de Diabetes Liga. Indien nodig neemt zij een volledig uur voor haar rekening en geeft educatie rond voeding en beweging. Ik zorg voor de voorziene educaties en het document om, samen met een voorschrift van je huisarts, gratis controlemateriaal af te halen bij de apotheker.


Opgelet: enkel wie moet spuiten heeft vanaf 01/05/18 nog recht op gratis controlemateriaal.


Voor de educatie binnen het zorgtraject geldt de derdebetalersregeling en moet je niets betalen maar heb je wel een voorschrift nodig van je huisarts. Ook de bijkomende sessies diëtiek (2/jaar) en podologie (2/jaar) worden in dit zorgsysteem terugbetaald. Je hebt hiervoor wel een voorschrift van je huisarts nodig. Als je het getuigschrift aan je mutualiteit bezorgt, wordt de consultatie terugbetaald op het remgeld na.


Alle sessies kunnen doorgaan in de praktijk in Loereveldstraat 76, Overmere of bij de patiënt thuis.

Sinds 1 mei 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het voortraject en het zorgtraject diabetes type 2.

Voortraject: Wie tussen 15 en 69 jaar is en overgewicht (BMI hoger dan 30) heeft en/of hoge bloeddruk, heeft recht op educatie (4/jaar) door een diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinesitherapeut. De meeste educaties zullen door een diabeteseducator en diëtist gegeven worden.

Zorgtraject: De voorwaarden voor het afsluiten van een zorgtraject zijn gebleven maar het voordeel van gratis controlemateriaal is voorbehouden voor wie behandeld wordt met inspuitbare medicatie.

Als verpleegkundige-diabeteseducator zoek ik samen met jou naar antwoorden en concrete oplossingen om je diabetes uit te stellen of onder controle te houden.

Is je risico op diabetes verhoogd, dan zoeken we samen uit wat jou kan helpen om diabetes zo lang mogelijk uit te stellen door leefstijlveranderingen in gang te zetten. Samen zoeken we wat je kan veranderen én volhouden.

Heb je diabetes, dan krijg je van mij alle informatie om samen met andere zorgverleners aan je diabetes te werken en zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Binnen de bestaande zorgsystemen rond diabetes is hiervoor vaak ook gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk. Ik denk daarbij aan: de diëtiste, de podoloog, de beweegcoach, de rookstopbegeleider,…

We vissen samen uit wat voor jou haalbaar en mogelijk is!

De juiste behandeling en medische opvolging is superbelangrijk maar positieve leefstijlveranderingen helpen sterk mee aan de eigen controle over je diabetes. Een gezondere levensstijl waarbij gezonde voeding, rookstop en voldoende beweging dé pijlers zijn, helpt je echt vooruit!

Ga er voor en contacteer me:
Christine Vander Sype, Loereveldstraat 76, 9290 Overmere
0485/95 96 10
Christine.vandersype@outlook.be

Naast het zorgtraject diabetes type 2, raakt het “voortraject” nu ook stilaan bekend en gebruikt. Je kan dit opstarten bij wie de diagnose diabetes wordt gesteld maar nog niet past in het zorgtraject diabetes type 2 met nomenclatuur 102852.

Ter herinnering de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het kader van de verschillende zorgsystemen en/of uitgebreider informatie van voortraject en zorgtraject. Een overzicht van de verschillende zorgsystemen vind je terug in de brochure “zorgsystemen” van de Diabetes Liga of bij Praktische info.


ZORGTRAJECT
Sinds 01/05/2018 is er enkel nog recht op terugbetaling controlemateriaal indien de patiënt behandeld wordt met inspuitbare medicatie. Wie hier niet aan voldoet blijft wél in het zorgtraject en blijft genieten van terugbetalingen bij endocrinoloog en huisarts en blijft terecht kunnen bij mij voor opvolging en coaching via derdebetalersregeling.


VOORTRAJECT
Even opfrissen… Wordt de diagnose diabetes gesteld, én voldoet je patiënt aan volgende criteria:

Heeft hij jaarlijks recht op 4 sessies van ½ u. bij volgende zorgverleners: diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinisitherapeut én kan daarnaast ook de 2 voorziene sessies diëtiek en 2 sessies podologie/ jaar opnemen educatie

Wordt de diagnose diabetes gesteld maar voldoet hij NIET aan bovenstaande criteria, heeft hij/zij toch recht op 2 sessies diëtiek en 2 sessies podologie/ jaar. Hij/zij kan dan ook bij mij terecht voor algemene informatie, begeleiding en coaching rond diabetes tegen betaling en jij of ik kan hem/haar doorverwijzen naar een diëtist en/of podoloog. Hoe je het voortraject opstart ik terug te vinden via: http://www.huisarts-diabetestype2.be/NL~voortraject_diabetes.


Naast het voortraject kan ook het BOV-PROJECT interessant zijn voor je patiënt met of zonder diabetes. Op voorschrift kan hij/zij terecht bij een BOV coach die hem warm maakt én bijstaat om meer te bewegen. Beweging is immers, naast voeding een heel belangrijke factor om tot betere resultaten te komen wat betreft zijn diabetes. Voor meer info kan je terecht op: www.bewegenopverwijzing.be