Info huisartsen

De coronacrisis dwingt me als diabeteseducator om onze patiënten op een andere manier te bereiken dan in mijn praktijk of op huisbezoek Ik doe nu, zoals voorgeschreven, enkel dringende educaties en gesprekken via telefoon en video chat.
Voorlopig geldt deze maatregel tot 30 juni 2020.
Van zodra het weer ik toegelaten, plan ik opnieuw huisbezoeken in.


Patiënten weten dat ze me altijd telefonisch kunnen bereiken voor “diabetesvragen” en/of problemen met een glucosemeter of ander materiaal.


Een van de bezorgdheden is dat patiënten zich afvragen of zij hun zorgtraject zorgtraject verliezen als ze wegens de huidige omstandigheden niet zouden voldoen aan volgende voorwaarden:

Dit is opgelost door de termijn van 1 jaar te verlengen naar 24 maand.
Wie dus in 2020 niet meer bij de endocrinoloog terecht kan, komt niet in de problemen.
Ook werd de regel van 2 contacten/jaar bij de huisarts gewijzigd naar 1 contact/jaar.
Deze regels gelden voorlopig tot eind 2020.


Ik blijf me in elk geval verder inzetten voor mensen met diabetes type 2 met een zorgtraject of voortraject.
Van zodra een voortraject is aangevraagd of een zorgtrajecty is opgestart, kunnen ze bij mij terecht voor verdere opvolging, coaching en educatie.

Je huisarts is je eerste aanspreekpunt in de behandeling van je diabetes. Hij kan, van zodra de diagnose diabetes type 2 gesteld is, een voortraject afsluiten voor jou. Van dan af kan je bij ons terecht voor voedingsadvies binnen het voortraject. Je hebt dan recht op 2 sessies diëtiek en podologie met een voorschrift van je huisarts. Je maakt hiervoor een afspraak met een diëtiste en/of podoloog en betaalt de prestatie. Door het indienen van het getuigschrift bij de mutualiteit, wordt de consultatie, op het remgeld na, volledig terugbetaald.

Opgelet: wie tussen 15 en 69 jaar is en obesitas (BMI 30) en/of verhoogde bloeddruk heeft (arteriële hypertensie), komt in aanmerking voor extra educatie.

Dit gaat om max. 4 sessies/jaar en kunnen o.a. gegeven worden door een diëtiste (Morgan) als door mij (verpleegkundige-diabeteseducator) op voorschrift van je huisarts.Het zorgtraject kan worden opgestart als de behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie (pilletjes) onvoldoende is en een inspuiting wordt overwogen. Je huisarts is de coördinator binnen het zorgtraject diabetes type 2 en van zodra je hiervoor een goedkeuring hebt gekregen van je mutualiteit, kan je bij ons terecht. Morgan en ik werken samen om je binnen het zorgtraject nog beter op te volgen, te coachen en er voor te zorgen dat je zo goed mogelijk met je diabetes kan omgaan. Samen zorgen we er ook voor dat de opstart van het zorgtraject vlot verloopt. Morgan heeft een bachelor voedings-en dieetkunde, een Master LO en bewegingswetenschappen én een postgraduaat diabeteseducator, is verbonden aan hogeschool Gent en net als ik, infolijnmedewerker bij de Diabetes Liga. Indien nodig neemt zij een volledig uur voor haar rekening en geeft educatie rond voeding en beweging. Ik zorg voor de voorziene educaties en het document om, samen met een voorschrift van je huisarts, gratis controlemateriaal af te halen bij de apotheker.


Opgelet: enkel wie moet spuiten heeft vanaf 01/05/18 nog recht op gratis controlemateriaal.


Voor de educatie binnen het zorgtraject geldt de derdebetalersregeling en moet je niets betalen maar heb je wel een voorschrift nodig van je huisarts. Ook de bijkomende sessies diëtiek (2/jaar) en podologie (2/jaar) worden in dit zorgsysteem terugbetaald. Je hebt hiervoor wel een voorschrift van je huisarts nodig. Als je het getuigschrift aan je mutualiteit bezorgt, wordt de consultatie terugbetaald op het remgeld na.


Alle sessies kunnen doorgaan in de praktijk in Loereveldstraat 76, Overmere of bij de patiënt thuis.

Sinds 1 mei 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het voortraject en het zorgtraject diabetes type 2.

Voortraject: Wie tussen 15 en 69 jaar is en overgewicht (BMI hoger dan 30) heeft en/of hoge bloeddruk, heeft recht op educatie (4/jaar) door een diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinesitherapeut. De meeste educaties zullen door een diabeteseducator en diëtist gegeven worden.

Zorgtraject: De voorwaarden voor het afsluiten van een zorgtraject zijn gebleven maar het voordeel van gratis controlemateriaal is voorbehouden voor wie behandeld wordt met inspuitbare medicatie.

Als verpleegkundige-diabeteseducator zoek ik samen met jou naar antwoorden en concrete oplossingen om je diabetes uit te stellen of onder controle te houden.

Is je risico op diabetes verhoogd, dan zoeken we samen uit wat jou kan helpen om diabetes zo lang mogelijk uit te stellen door leefstijlveranderingen in gang te zetten. Samen zoeken we wat je kan veranderen én volhouden.

Heb je diabetes, dan krijg je van mij alle informatie om samen met andere zorgverleners aan je diabetes te werken en zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Binnen de bestaande zorgsystemen rond diabetes is hiervoor vaak ook gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk. Ik denk daarbij aan: de diëtiste, de podoloog, de beweegcoach, de rookstopbegeleider,…

We vissen samen uit wat voor jou haalbaar en mogelijk is!

De juiste behandeling en medische opvolging is superbelangrijk maar positieve leefstijlveranderingen helpen sterk mee aan de eigen controle over je diabetes. Een gezondere levensstijl waarbij gezonde voeding, rookstop en voldoende beweging dé pijlers zijn, helpt je echt vooruit!

Ga er voor en contacteer me:
Christine Vander Sype, Loereveldstraat 76, 9290 Overmere
0485/95 96 10
Christine.vandersype@outlook.be

Naast het zorgtraject diabetes type 2, raakt het “voortraject” nu ook stilaan bekend en gebruikt. Je kan dit opstarten bij wie de diagnose diabetes wordt gesteld maar nog niet past in het zorgtraject diabetes type 2 met nomenclatuur 102852.

Ter herinnering de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het kader van de verschillende zorgsystemen en/of uitgebreider informatie van voortraject en zorgtraject. Een overzicht van de verschillende zorgsystemen vind je terug in de brochure “zorgsystemen” van de Diabetes Liga of bij Praktische info.


ZORGTRAJECT
Sinds 01/05/2018 is er enkel nog recht op terugbetaling controlemateriaal indien de patiënt behandeld wordt met inspuitbare medicatie. Wie hier niet aan voldoet blijft wél in het zorgtraject en blijft genieten van terugbetalingen bij endocrinoloog en huisarts en blijft terecht kunnen bij mij voor opvolging en coaching via derdebetalersregeling.


VOORTRAJECT
Even opfrissen… Wordt de diagnose diabetes gesteld, én voldoet je patiënt aan volgende criteria:

Heeft hij jaarlijks recht op 4 sessies van ½ u. bij volgende zorgverleners: diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinisitherapeut én kan daarnaast ook de 2 voorziene sessies diëtiek en 2 sessies podologie/ jaar opnemen educatie

Wordt de diagnose diabetes gesteld maar voldoet hij NIET aan bovenstaande criteria, heeft hij/zij toch recht op 2 sessies diëtiek en 2 sessies podologie/ jaar. Hij/zij kan dan ook bij mij terecht voor algemene informatie, begeleiding en coaching rond diabetes tegen betaling en jij of ik kan hem/haar doorverwijzen naar een diëtist en/of podoloog. Hoe je het voortraject opstart ik terug te vinden via: http://www.huisarts-diabetestype2.be/NL~voortraject_diabetes.


Naast het voortraject kan ook het BOV-PROJECT interessant zijn voor je patiënt met of zonder diabetes. Op voorschrift kan hij/zij terecht bij een BOV coach die hem warm maakt én bijstaat om meer te bewegen. Beweging is immers, naast voeding een heel belangrijke factor om tot betere resultaten te komen wat betreft zijn diabetes. Voor meer info kan je terecht op: www.bewegenopverwijzing.be