Praktische info

Vanaf de diagnose diabetes heeft iedereen recht op ondersteuning via een zorgsysteem: voortraject of zorgtraject diabetes type 2.

11/05/2020

Omwille van de coronacrisis kan/mag ik voorlopig geen huisbezoeken doen. We kunnen mekaar wel spreken via telefoon of videochat. Dit geldt voorlopig tot 30 juni 2020. Je kan me op wel elk moment telefonisch bereiken voor advies en/of problemen rond je diabetes en controlemateriaal. Van zodra huisbezoeken weer mogelijk zijn, mag je van ons een telefoontje voor een afspraak verwachten.


Zoals je weet blijft je zorgtraject lopen zolang je voldoet aan volgende voorwaarden:
- 2 contacten/jaar met je huisarts
- 1 consultatie/jaar bij de endocrinoloog binnen de 12 maanden na de start van je zorgtraject.
Mocht je wegens de coronacrisis niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden, kom je NIET meteen in de problemen!
De termijn van 1 jaar wordt verlengd naar 24 maanden en één contact/jaar bij de huisarts is voldoende in 2020.
Deze regels gelden voorlopig tot eind 2020.
Ik blijf me verder inzetten voor mensen met diabetes type 2 met een zorgtraject of voortraject. Van zodra een voortraject is aangevraagd of een zorgtraject is opgestart, kan je bij mij terecht voor verdere opvolging, coaching en educatie.

Groeten,
Christine

VoortrajectWord je ondersteund door een voortraject en voldoe je aan volgende criteria:


  1. Ben je tussen 15 en 69 jaar
  2. Heb je obesitas (BMI hoger dan 30) en/of te hoge bloeddruk


Dan heb je recht op max 4 educatiesessies bij volgende zorgverleners: diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinesitherapeut. De meeste educaties zullen door de diabeteseducator en de diëtist gegeven worden. Je bespreekt best met je huisarts bij wie en hoe vaak je langsgaat. De huisarts geeft je telkens een specifiek voorschrift mee.

ZorgtrajectHeb je een zorgtraject en wordt je behandeld met inspuitingen of je start er mee, dan heb je recht op gratis glucosemateriaal:

Brochure zorgsystemen

Bekijk de brochure online